ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ไพโรจน์ สุวรรณกร ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗