รายงานผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.9)

หน่วยงาน : ชื่อจังหวัดที่เพาะพันธุ์: ทั้งหมด ช่วงวันที่
ลำดับรหัสผู้รับชื่อผู้รับใบอนุญาตเบอร์โทรศัพท์สถานที่เพาะพันธุ์ตำบลอำเภอจังหวัด
1.หน่วยงาน:สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
1 2155 นายกิตติ เขมบุญราศรี 084-0129999 บ้านพักนายกิตติ เขมบุญราศรี เลขที่ 80/104 หมู่ - ซอย พุทธบูชา 44 ถนน พุทธบูชา บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแก้วโม่ง Psittacula eupatria
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแก้วหัวแพร Psittacula roseata
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแขกเต้า Psittacula alexandri
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
6 2168 นายชรัส เฟื่องอารมณ์ 02-5423362 บ้านพักนายชรัส เฟื่องอารมณ์ เลขที่ 21 หมู่ - ซอย สตรีวิทยา 2 ซอย 6 ถนน โชคชัย 4 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
3 2171 นายชาญยุทธ นันทะสุขเกษม 081-5858338 บ้านพักนายชาญยุทธ นันทะสุขเกษม เลขที่ 119 หมู่ - ซอย จันทน์ 43 แยก 22 ถนน - บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
6 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
7 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
8 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
9 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
10 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
11 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
12 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
13 สัตว์ป่าจำพวกนก นกยูง Pavo muticus
14 สัตว์ป่าจำพวกนก นกยูง Pavo muticus
15 2058 นายธัญ สายหยุดทอง 081-4000264 บ้านพักนายธัญ สายหยุดทอง เลขที่ 229/302 หมู่ - ซอย ร่มเกล้า 15 ถนน ร่มเกล้า แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก ไก่จุก Rollulus rouloul
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
6 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
7 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแก้วโม่ง Psittacula eupatria
8 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแก้วหัวแพร Psittacula roseata
9 สัตว์ป่าจำพวกนก นกขุนทอง Gracula religiosa
10 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแขกเต้า Psittacula alexandri
11 สัตว์ป่าจำพวกนก นกหกใหญ่ Psittinus cyanurus
12 สัตว์ป่าจำพวกนก เป็ดหงส์ Sarkidiornis melanotos
13 2163 นายนนท์นที น่วมบุญลือ 081-6952087 บ้านพักนายนนท์นที น่วมบุญลือ เลขที่ 29/25 หมู่ - ซอย จรัญสนิทวงศ์ 25 ถนน จรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
6 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
7 2055 นายปิยะ สนธิกุล 089-1194939 บ้านพักนายปิยะ สนธิกุล เลขที่ 17 หมู่ - ซอย สะแกงาม 14 แยก 4-5 ถนน สะแกงาม แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
2 2173 นายวิสุทธิ์ สิปิยารักษ์ 081-8176447 บ้านพักนายวิสุทธิ์ สิปิยารักษ์ เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 40986 เล่มที่ 410 หน้า 86 หมู่ - ซอย - ถนน - ทุ่งครุ* เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก ไก่จุก Rollulus rouloul
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะลิง หรือ นกกะแล Psittacula finschii
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแก้วโม่ง Psittacula eupatria
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแขกเต้า Psittacula alexandri
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแขกเต้า Psittacula alexandri
6 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแขกเต้า Psittacula alexandri
7 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแขกเต้า Psittacula alexandri
8 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแขกเต้า Psittacula alexandri
9 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแขกเต้า Psittacula alexandri
10 สัตว์ป่าจำพวกนก นกยูง Pavo muticus
11 2172 นางวีณา ช้างแก้ว 081-9066728 บ้านพักนางวีณา ช้างแก้ว เลขที่ 108 หมู่ - ซอย สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 5 ถนน สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
3 2166 นายศิริชัย ศรีเทพ 085-6789804 บ้านพักนายศิริชัย ศรีเทพ เลขที่ 94/404 หมู่ - ซอย - ถนน คู้บอน บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ Copsychus saularis
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ Copsychus saularis
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ Copsychus saularis
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ Copsychus saularis
5 2064 นายสมชาติ เตชะเทพประวิทย์ 081-8184037 บ้านพักนายสมชาติ เตชะเทพประวิทย์ เลขที่ 82 หมู่ 10 ซอย - ถนน สวนผัก ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
6 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
7 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
8 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
9 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
10 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
11 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
12 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
13 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
14 2164 นายสมบัติ เพิ่มดี 089-6636144 บ้านพักนายสมบัติ เพิ่มดี เลขที่ 123 หมู่ - ซอย ชุมชนวัดบางกระดี่ ถนน วัดบางกระดี่ แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
6 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
7 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
8 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
9 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
10 2165 นายสัจจวัฒน์ พิมลพันธุ์ 085-9065524 บ้านพักนายสัจจวัฒน์ พิมลพันธุ์ เลขที่ 21 หมู่ - ซอย จรัญสนิทวงศ์ 75 แยก 6/1 ถนน จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก ไก่จุก Rollulus rouloul
2 สัตว์ป่าจำพวกนก ไก่ฟ้าหน้าเขียว Lophura ignita
3 สัตว์ป่าจำพวกนก ไก่ฟ้าหลังขาว Lophura nycthemera
4 สัตว์ป่าจำพวกนก ไก่ฟ้าหลังเทา Lophura leucomelanos หรือ Lophura leucomelana
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ Garrulax chinensis
6 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
7 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแก้วโม่ง Psittacula eupatria
8 สัตว์ป่าจำพวกนก นกขุนทอง Gracula religiosa
9 สัตว์ป่าจำพวกนก นกแขกเต้า Psittacula alexandri
10 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
11 2062 นายอำนาจ บูรณกิจวิสูตร 086-3242259 บ้านพักนายอำนาจ บูรณกิจวิสูตร เลขที่ 599/3 หมู่ - ซอย อ่อนนุช 39 ถนน สุขุมวิท 77 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย Copsychus malabaricus
6 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
7 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
8 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
9 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
10 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
11 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
12 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
13 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
14 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
15 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
16 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
17 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
18 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
19 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
20 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
21 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
22 2161 นายโชคชัย อัครวันท์ 081-4864749 บ้านพักนายโชคชัย อัครวันท์ เลขที่ 41 หมู่ - ซอย แฉล้มนิมิตร 5 แยก 5 ถนน สุดประเสริฐ บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ลำดับประเภทชนิดชื่อทางวิทยาศาสตร์
1 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
2 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
3 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
4 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
5 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
6 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
7 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus
8 สัตว์ป่าจำพวกนก นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก Pycnonotus jocosus

Total 14 Record : 1 Page : 1